Wie zijn wij?

Wij, Jan en Greetje Butterman – Scheltinga, hebben een gezinshuis waarin we kinderen en jongeren opvangen die om welke reden dan ook niet meer thuis (of in een instelling) kunnen wonen. Deze kinderen en jongeren hebben allemaal iets extra’s, eigenlijk een PLUS. Dat maakt extra zorg op allerlei gebied noodzakelijk.

Het bijzondere is dat deze doelgroep zich niet gemakkelijk laat herkennen en daardoor is het voor hen extra moeilijk. Begrip is er dan vaak niet terwijl, als je een herkenbare PLUS hebt, er anders mee omgegaan wordt in onze samenleving. (niet gemakkelijker hoor……!)

Vanuit onze behoefte te willen zorgen voor kinderen die al op deze aarde waren, mochten wij onze beide zoons adopteren. Inmiddels zijn zij volwassen, maar ons hart bleef uitgaan naar kinderen en jongeren die om welke reden dan ook tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Dat resulteerde in het openstellen van ons huis voor deze doelgroep.