Wat willen wij?

Vanuit ons hart en met ratio (ondersteund door de “Stichting I GO for kids”) “gaan wij er voor ” om  kinderen, die tussen de wal en het schip vallen, op te vangen en zich ondanks alles toch weer verder te kunnen laten ontwikkelen.

Het kunnen vieren van het leven in onze vorm van een “gezinshuis”; leren wat het je geeft als je respect hebt voor de ander. Wij willen voor langere tijd plaats bieden aan kinderen .

Het verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties bevestigt dat het voor kinderen van het grootste belang is om op te groeien binnen het eigen gezin. Er zijn echter steeds meer kinderen die dit meest essentiële recht niet kennen. Vele kinderen leven gescheiden van hun ouders omdat de ouders niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Veelal gebeurt dit doordat een rechter heeft besloten om deze kinderen uit huis te plaatsen. Daar kunnen veel redenen voor zijn, zoals ziekte, conflictsituaties of mishandeling. Het kan gebeuren dat het kind zelf heeft besloten het huis te verlaten. Ook kan het gebeuren dat ouders zelf menen niet in staat te zijn om voor hun kind te zorgen, en tot het besluit van vrijwillig plaatsing te komen, al dan niet voor een bepaalde periode.
Niets kan het leed verzachten van kinderen die een of beide ouders zijn kwijtgeraakt. Door goede opvang kunnen we er echter wel voor zorgen dat het lijden van veel kinderen wordt verlicht en kunnen we bijdragen aan betere toekomstperspectieven.
Wij zijn van mening dat kinderen moeten worden verzorgd en niet alleen opgevangen, en dat niet een tehuis, maar het gezin de ideale leefomgeving is voor een kind vanwege de ondersteuning en affectie die kan worden gegeven die essentieel zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind. Wij willen echter verder gaan dan het bieden van voedsel en medische zorg en zorg dragen voor scholing. Kinderen, en vooral kinderen die voor langere periode worden opgevangen, verdienen de liefde, aandacht en het gevoel ergens bij te horen, zoals ze die in een gezin zouden krijgen.

Onze visie en daarmee samenhangend onze wijze van werken is gebaseerd op het verdrag inzake de Rechten van het Kind. Kinderen hebben recht op zorg en bescherming. Oog voor lichamelijke welzijn van het kind door adequate zorg en een veilige leefomgeving. De opvoeding dient plaats te vinden in een liefhebbende situatie, een stimulerende leeromgeving, in de aanwezigheid van geschikte rolmodellen en met de interesse die wordt getoond in het kind en zijn/haar perceptie van de wereld.

Ook het werken gericht op de toekomst van het kind door het creëren van een vertrouwenwekkende omgeving waar hij/zij zich thuis voelt mede door de aanwezigheid van dezelfde volwassenen die advies en ondersteuning kunnen bieden, nu en in de toekomst.